Repræsentantsskabsmøde 2019

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde    
 
Med henvisning til foreningens vedtægter § 11 indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde.
 
Dato: Torsdag den 14. marts 2019, kl. 19.00. Der startes med spisning kl. 18.00

 
Sted: Firmaidrætten Guldborgsunds lokaler, Englandsvej 5A, 4800 Nykøbing F.
 
Dagsorden: 1. Konstatering af fremmødte repræsentanter

2. Valg af dirigent

3. Beretning fra bestyrelsen

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af næste års kontingent

7. Valg i følge vedtægternes § 13

  • a. Næstformand Kim Venøbo   - villig til genvalg
  • b. Kasserer John David    - villig til genvalg 
  • c. Suppleant – Lis Andersen   - villig til genvalg

8. Valg af revisor og – suppleant

  • a. Revisor Kjeld Engelhart    - villig til genvalg
  • b. Revisorsuppleant John Olsen   - villig til valg

9. Eventuelt
 
Det reviderede regnskab vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside: www.figu.dk senest 1 uge før repræsentantskabsmødet, jf. § 11.9.
 
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 28. februar 2019, jf. § 11.7.
 
Tilmelding: Hver klub samt gruppen af personer uden tilhørsforhold til klubber kan stille med 2 stemmeberettigede repræsentanter. Tilmelding til spisning og repræsentantskabsmøde skal ske senest 8 . marts 2019 online på foreningens hjemmeside: www.figu.dk , ved mail til kontor@figu.dk eller tlf. 29 86 21 97.
 
På bestyrelsens vegne

Villy Ø Pedersen

Formand
 

         
CVR: 33306474
Handelsbetingelser

Firmaidrætten Guldborgsund

Englandsvej 5A
4800 Nykøbing F
Tlf. 29 86 21 97
E-mail: info@figu.dk

         
CVR: 33306474
Handelsbetingelser