Repræsentantsskabsmøde

Ordinært repræsentantskabsmøde

Med henvisning til foreningens vedtægter § 11 indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde.

 Dato: Torsdag den 26. august 2021, kl. 19.00. Der startes med spisning kl. 18.00

 Sted: Firmaidrætten Guldborgsunds lokaler, Englandsvej 5A, 4800 Nykøbing F.

 Dagsorden:

 1. Konstatering af fremmødte repræsentanter
 2. Valg af dirigent
 3. Beretning fra bestyrelsen
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af næste års kontingent
 7. Valg i vedtægternes § 13
  1. Næstformand Kim Venøbo - vil til genvalg
  2. Kasserer John David - vil til genvalg
  3. Suppleant – Lis Andersen - villig til genvalg
 8. Valg af revisor og – suppleant
  1. Revisor Kjeld Engelhart - villig til genvalg
  2. Revisorsuppleant John Olsen - til valg
 9. Eventuelt

 Det reviderede regnskab vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside: www.figu.dk senest 1 uge repræsentantsmødeskabt, jf. 11,9.

 Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskab, skal være bestyrelsen i hænde seneste den 12. august 2021, jf. § 11,7.

 Tilmelding:

Hver klub og gruppen af personer uden tilhørsforhold til klubber kan stille med 2 stemmeberettigede repræsentanter. Tilmelding til spisning repræsentant og skab skal ske senest 21 . august 2021 ved mail til kontor.figu.dk eller sms til tlf. 29 86 21 97.  Oplys navn og tilmelding til spisning.

 

På bestyrelsens vegne Villy Ø Pedersen Formand

 

 

 

 

Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund hjemmeside: www.figu.dk

         
CVR: 33306474
Handelsbetingelser

Firmaidrætten Guldborgsund

Englandsvej 5A
4800 Nykøbing F
Tlf. 29 86 21 97
E-mail: kontor@figu.dk

         
CVR: 33306474
Handelsbetingelser