Kampplan for: Bowling efterår 2022

Dato Spillested D1 D2 R
18-09 13:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 1-2 Kasper & Co Wine2buy
2-6
Kasper & Co 1 2
Jens Jensen 157 123
Jørgen Trane 91 103
Kasper Lytken Laursen 157 150
Patrick Andersen 104 108
Wine2buy 1 2
Eva Christensen 130 169
Helle Jensen 167 141
Irene Markersen 110 81
Lone Engel 122 132
18-09 13:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 3-4 DSV Advotjubang
4-6
DSV 1 2
Camilla Rygaard Henriksen 127 169
Jannik Jensen 120 140
Lotte Magnussen 73 111
Renata Cosic 106 75
Advotjubang 1 2
Hanne Birksø 86 85
Kitt Skou 112 111
Tina Moulton Skaarup 158 162
Winnie Hallberg 138 128
18-09 13:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 5-6 Hardi 20 Knasterne
6-4
Hardi 20 1 2
Henrik Skøtt 83 111
Jette Kepp Priergaard 138 119
Martin Kappe Stenderup 98 130
Susanne Jensen 169 144
Knasterne 1 2
Arne Andersen 140 75
Finn Larsen 123 123
Jan Holm 121 132
Niels Andersen 152 122
18-09 13:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 7-8 Hardi 17 TSF
4-6
Hardi 17 1 2
Brian Pedersen 94 151
Jan Andersen 129 127
Per Jensen 82 113
Søren Larsen 126 131
TSF 1 2
Allan Troelsen 131 116
Flemming Christensen 122 141
Hans Erik Dupont 150 106
Jens Bratling 192 157
18-09 14:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 1-2 Hardi 12 Politiet 1
6-4
Hardi 12 1 2
Bjarne Johannesen 104 115
Brian Nielsen 144 131
Jess Danielsen 129 114
Ricko V Hansen 133 178
Politiet 1 1 2
Bjarne Bo Hansen 141 85
Kent Edvardsen 128 105
Nils Eenberg 168 122
Sune Heine Kruckow 115 149
18-09 14:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 3-4 Familien Rasmussen Hardi 4
5-5
Familien Rasmussen 1 2
Erik Rasmussen 149 106
Jan Rasmussen 112 127
kim Jørgensen 129 150
Kurt Rasmussen 140 131
Hardi 4 1 2
Jens Lyck Hansen 130 121
Jimmy Lublin 124 161
Klaus Ottesen 136 98
Renè Priergaard 123 151
25-09 14:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 1-2 Advotjubang Kasper & Co
2-8
Advotjubang 1 2
Hanne Birksø 96 90
Kitt Skou 101 96
Tina Moulton Skaarup 137 137
Winnie Hallberg 126 145
Kasper & Co 1 2
Jens Jensen 111 139
Jørgen Trane 116 109
Kasper Lytken Laursen 162 158
Patrick Andersen 108 106
25-09 14:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 3-4 Knasterne Wine2buy
8-2
Knasterne 1 2
Finn Larsen 113 137
Jan Holm 106 146
Niels Andersen 142 164
Preben Larsen 142 138
Wine2buy 1 2
Eva Christensen 137 133
Irene Markersen 108 106
Lise Adrian 117 89
Lone Engel 137 92
25-09 14:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 5-6 Team Family DSV
6-4
Team Family 1 2
Anni Olsen 96 103
Frank Andersen 107 121
Henriette Andersen 80 68
Leif Olsen 114 102
DSV 1 2
Anders Schilling 109 119
Camilla Rygaard Henriksen 100 151
Jannik Jensen 146 125
25-09 14:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 7-8 Politiet 1 Hardi 17
2-6
Politiet 1 1 2
Bjarne Bo Hansen 114 106
Morten Adamsen Jensen 142 174
Nils Eenberg 136 117
Sune Heine Kruckow 172 130
Hardi 17 1 2
Brian Pedersen 120 120
Jan Andersen 166 168
Per Jensen 144 114
Søren Larsen 146 164
25-09 15:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 1-2 Hardi 4 TSF
4-6
Hardi 4 1 2
Jens Lyck Hansen 144 116
Jimmy Lublin 157 110
Klaus Ottesen 169 117
Renè Priergaard 146 140
TSF 1 2
Finn Nielsen 158 126
Hans Erik Dupont 106 157
Henrik Jensen 144 140
Jens Bratling 140 132
25-09 15:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 3-4 Team 4 Hardi 12
8-2
Team 4 1 2
Flemming Rasmussen 132 110
John Friis Hansen 131 143
Kim Danielsen 157 178
Preben Rasmussen 138 138
Hardi 12 1 2
Bjarne Johannesen 87 127
Brian Nielsen 175 142
Karen Øgendahl 141 151
Ricko V Hansen 88 116
02-10 14:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 1-2 Kasper & Co Knasterne
2-8
Kasper & Co 1 2
Jens Jensen 111 146
Jørgen Trane 84 98
Kasper Lytken Laursen 110 150
Patrick Andersen 116 149
Knasterne 1 2
Finn Larsen 134 125
Jan Holm 132 135
Niels Andersen 131 158
Preben Larsen 154 132
02-10 14:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 3-4 Hardi 20 Team Family
4-6
Hardi 20 1 2
Jette Kepp Priergaard 96 82
Martin Kappe Stenderup 104 113
Mette Christensen 96 84
Svend Ole Christensen 91 95
Team Family 1 2
Anni Olsen 56 95
Frank Andersen 121 131
Henriette Andersen 73 64
Leif Olsen 104 133
02-10 14:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 5-6 Wine2buy Advotjubang
4-6
Wine2buy 1 2
Eva Christensen 120 157
Irene Markersen 97 72
Lise Adrian 84 111
Ole H Larsen 111 180
Advotjubang 1 2
Hanne Birksø 104 138
Kitt Skou 134 108
Tina Moulton Skaarup 138 146
Winnie Hallberg 156 106
02-10 14:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 7-8 Hardi 17 Hardi 4
2-8
Hardi 17 1 2
Brian Pedersen 101 117
Henrik Ib Jensen 138 194
Per Jensen 140 150
Hardi 4 1 2
Jens Lyck Hansen 136 166
Jimmy Lublin 159 151
Klaus Ottesen 124 130
Renè Priergaard 152 145
02-10 15:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 1-2 Familien Rasmussen Team 4
6-4
Familien Rasmussen 1 2
Allan Børresen 123 162
Jan Rasmussen 124 154
kim Jørgensen 138 154
Kurt Rasmussen 144 128
Team 4 1 2
Flemming J. Nielsen 116 157
John Friis Hansen 135 166
Kim Danielsen 107 160
Preben Rasmussen 127 127
02-10 15:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 3-4 TSF Politiet 1
4-6
TSF 1 2
Allan Troelsen 111 176
Finn Nielsen 118 129
Flemming Christensen 96 151
Henrik Jensen 128 146
Politiet 1 1 2
Bjarne Bo Hansen 138 98
Carsten Bo Hansen 97 147
Morten Adamsen Jensen 165 152
Nils Eenberg 157 121
30-10 13:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 1-2 DSV Hardi 20
8-2
DSV 1 2
Anders Schilling 98 136
Camilla Rygaard Henriksen 114 191
Jannik Jensen 135 131
Renata Cosic 81 119
Hardi 20 1 2
Frede Rasmussen 125 93
Jette Kepp Priergaard 97 123
Lilli Rasnussen 83 73
Mette Christensen 118 90
30-10 13:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 3-4 Team Family Kasper & Co
2-8
Team Family 1 2
Anni Olsen 102 112
Frank Andersen 119 128
Henriette Andersen 87 75
Leif Olsen 88 123
Kasper & Co 1 2
Jens Jensen 152 146
Jørgen Trane 150 146
Kasper Lytken Laursen 185 158
Patrick Andersen 97 130
30-10 13:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 5-6 Advotjubang Knasterne
2-8
Advotjubang 1 2
Hanne Birksø 81 92
Kitt Skou 110 103
Tina Moulton Skaarup 122 144
Winnie Hallberg 132 110
Knasterne 1 2
Arne Andersen 100 91
Finn Larsen 135 128
Jan Holm 121 170
Niels Andersen 127 143
30-10 13:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 7-8 Hardi 12 Familien Rasmussen
6-4
Hardi 12 1 2
Bjarne Johannesen 116 127
Brian Nielsen 140 166
Jess Danielsen 150 168
Ricko V Hansen 106 123
Familien Rasmussen 1 2
Allan Børresen 158 167
Jan Rasmussen 91 112
kim Jørgensen 157 136
Kurt Rasmussen 133 98
30-10 14:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 1-2 Team 4 Hardi 17
8-2
Team 4 1 2
Flemming Rasmussen 131 148
John Friis Hansen 137 180
Kim Danielsen 165 175
Preben Rasmussen 144 137
Hardi 17 1 2
Henrik Ib Jensen 114 130
Jonas Bonde 128 133
Lasse Bonde 73 69
Søren Larsen 126 168
30-10 14:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 3-4 Politiet 1 Hardi 4
4-6
Politiet 1 1 2
Bjarne Bo Hansen 112 107
John Hansen 87 119
Kent Edvardsen 147 137
Morten Adamsen Jensen 134 174
Hardi 4 1 2
Jens Lyck Hansen 135 137
Jimmy Lublin 123 121
Klaus Ottesen 161 110
Renè Priergaard 137 112
06-11 13:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 1-2 Hardi 20 Wine2buy
2-8
Hardi 20 1 2
Wine2buy 1 2
Eva Christensen 132 165
Helle Jensen 143 136
Irene Markersen 94 112
Lone Engel 96 125
06-11 13:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 3-4 Knasterne DSV
6-2
Knasterne 1 2
Arne Andersen 112 119
Finn Larsen 110 171
Jan Holm 107 139
Niels Andersen 163 136
DSV 1 2
Anders Schilling 123 141
Camilla Rygaard Henriksen 148 128
Jannik Jensen 106 155
Lotte Magnussen 90 120
06-11 13:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 5-6 Team Family Advotjubang
4-6
Team Family 1 2
Anni Olsen 96 123
Frank Andersen 119 127
Henriette Andersen 65 78
Leif Olsen 126 137
Advotjubang 1 2
Hanne Birksø 122 97
Kitt Skou 105 81
Ole Jensen 113 122
Winnie Hallberg 121 138
06-11 13:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 7-8 Familien Rasmussen TSF
4-6
Familien Rasmussen 1 2
Allan Børresen 167 125
Jan Rasmussen 126 101
kim Jørgensen 134 130
Kurt Rasmussen 144 142
TSF 1 2
Finn Nielsen 111 125
Flemming Christensen 133 162
Henrik Jensen 157 159
Jens Bratling 159 127
06-11 14:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 1-2 Hardi 4 Hardi 12
8-2
Hardi 4 1 2
Jens Lyck Hansen 123 164
Jimmy Lublin 147 122
Klaus Ottesen 138 137
Renè Priergaard 157 154
Hardi 12 1 2
Bjarne Johannesen 142 159
Brian Nielsen 135 155
Jess Danielsen 162 131
06-11 14:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 3-4 Team 4 Politiet 1
8-2
Team 4 1 2
Flemming Rasmussen 131 120
John Friis Hansen 144 140
Kim Danielsen 159 137
Preben Rasmussen 154 109
Politiet 1 1 2
Bjarne Bo Hansen 130 116
Kent Edvardsen 150 148
Morten Adamsen Jensen 168 150
13-11 13:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 1-2 DSV Kasper & Co
2-8
DSV 1 2
Anders Schilling 133 147
Camilla Rygaard Henriksen 185 123
Jannik Jensen 125 130
Renata Cosic 76 83
Kasper & Co 1 2
Jens Jensen 163 183
Jørgen Trane 95 123
Kasper Lytken Laursen 147 183
Patrick Andersen 139 129
13-11 13:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 3-4 Advotjubang Hardi 20
8-2
Advotjubang 1 2
Hanne Birksø 152 94
Kitt Skou 116 98
Ole Jensen 123 113
Tina Moulton Skaarup 136 141
Hardi 20 1 2
Jette Kepp Priergaard 119 90
Lilli Rasnussen 85 86
Martin Kappe Stenderup 124 127
Susanne Jensen 101 113
13-11 13:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 5-6 Wine2buy Team Family
8-2
Wine2buy 1 2
Eva Christensen 154 119
Helle Jensen 170 147
Irene Markersen 119 121
Lone Engel 121 135
Team Family 1 2
Anni Olsen 132 120
Frank Andersen 98 127
Henriette Andersen 88 81
Leif Olsen 97 136
13-11 13:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 7-8 Hardi 12 Hardi 17
8-2
Hardi 12 1 2
Bjarne Johannesen 146 137
Brian Nielsen 148 161
Jess Danielsen 111 119
Ricko V Hansen 130 127
Hardi 17 1 2
Henrik Ib Jensen 127 143
Jonas Bonde 107 134
Per Jensen 133 118
Søren Larsen 156 146
13-11 14:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 1-2 Politiet 1 Familien Rasmussen
8-2
Politiet 1 1 2
Bjarne Bo Hansen 148 107
Kent Edvardsen 116 147
Nils Eenberg 156 157
Sune Heine Kruckow 142 109
Familien Rasmussen 1 2
Allan Børresen 138 114
Erik Rasmussen 151 107
Jan Rasmussen 110 113
kim Jørgensen 134 133
13-11 14:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 3-4 TSF Team 4
4-6
TSF 1 2
Finn Nielsen 124 126
Flemming Christensen 130 130
Henrik Jensen 154 158
Jens Bratling 164 128
Team 4 1 2
Flemming Rasmussen 118 160
John Friis Hansen 144 148
Kim Danielsen 153 136
Preben Rasmussen 145 137
20-11 13:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 1-2 Kasper & Co Hardi 20
6-2
Kasper & Co 1 2
Jens Jensen 148 149
Jørgen Trane 149 141
Kasper Lytken Laursen 164 148
Patrick Andersen 108 136
Hardi 20 1 2
Ea Christensen 79 67
Mette Christensen 86 108
Susanne Jensen 95 117
Svend Ole Christensen 106 136
20-11 13:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 3-4 Wine2buy DSV
6-2
Wine2buy 1 2
Eva Christensen 141 125
Helle Jensen 165 141
Irene Markersen 90 125
Lone Engel 100 113
DSV 1 2
Anders Schilling 75 106
Camilla Rygaard Henriksen 144 136
Jannik Jensen 93 116
Lotte Magnussen 97 112
20-11 13:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 5-6 Knasterne Team Family
6-2
Knasterne 1 2
Arne Andersen 115 75
Finn Larsen 107 107
Jan Holm 132 135
Niels Andersen 158 127
Team Family 1 2
20-11 13:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 7-8 Hardi 17 Familien Rasmussen
6-2
Hardi 17 1 2
Brian Pedersen 134 135
Henrik Ib Jensen 176 133
Per Jensen 143 121
Søren Larsen 168 160
Familien Rasmussen 1 2
Allan Børresen 158 132
Jan Rasmussen 86 110
kim Rasmussen 132 170
Kristina Hansen 75 85
20-11 14:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 1-2 TSF Hardi 12
2-6
TSF 1 2
Finn Nielsen 133 134
Flemming Christensen 96 123
Hans Erik Dupont 111 133
Henrik Jensen 110 132
Hardi 12 1 2
Brian Nielsen 124 148
Jess Danielsen 97 171
Karen Øgendahl 156 153
Ricko V Hansen 136 112
20-11 14:00 Se deltagere Superbowling Marielyst- Bane 3-4 Hardi 4 Team 4
4-4
Hardi 4 1 2
Jens Lyck Hansen 134 144
Jimmy Lublin 132 97
Klaus Ottesen 161 120
Renè Priergaard 151 131
Team 4 1 2
Flemming Rasmussen 129 120
John Friis Hansen 132 143
Kim Danielsen 110 155
Preben Rasmussen 133 115

Stævneansvarlig: Karin Rasmussen Tlf.: 61 39 19 59

Stævnekontaktperson: Villy Østergaard Pedersen Tlf.: 50 58 42 10